Terug
    V I E T N A M  P R 0 T E S T  D E M 0 N S T R A T I E

Zaterdag 9 maart; 14.30 uur, Sprekershoek Haarlemse Dreef
                (tegenover Provinciale Griffie)

Sprekers o.a.: Maarten van Dullemen, Student;
        W. Koerts, hoofdbestuurslid P.S.P.;
        Mr. M.D. Proper, raadslid C.P.N.;
        W. van der Vaart, raadslid P.V.D.A.;
        J.J. Voogd, 2e kamerlid en raadslid P.V.D.A.

Na afloop een stille, demonstratieve tocht door de stad, waarbij aller aan-
dacht gevestigd zal worden op de hieronder angehaalde uitspraak van Prof.
dr. B. Delfgauw.

Uitgaande van het Charter van Neurenberg maken de V.S. zich in Vietnam o.m.
schuldig aan de volgende oorlogsmisdaden:

1. moord en mishandeling van de burgerbevolking.

  In Vietnam komt dit neer op het gebruik van napalm? gifgassen en fragmen-
  tatiebommen tegen burgers op het land, in de dorpen en de steden.

2. moord en mishhandeling van krijgsgevangenen

  Amerikaanse militairen, spreken zelf over folteringen, mishandelingen en
  het vermoorden van krijgsgevangen.

3. moedwillige verwoesting van steden en dorpen

  O.a. Harris Salisbury, maar ook vele andere ooggetuigen (Vietnam Tribu-
  naal) bevestigen het plegen van dergelijke misdaden door Amerikena, zo-
  wel in het Noorden als in het Zuiden van Vietnam.


Op 21 oktober 1967 in dn RAI te Amsterdam kwam prof.dr. B. Delfgauw ten
oververstaan van ca. 15000 demonstranten tot de volgende uitspraak:

"GEMETEN NAAR MAATTAVEN VAN NEURENBERG EN TOKIO ZIJN JOHNSON, ZIJN NAASTE
MEDEDEWERKERS EN GENERAALS OORLOGSMISDADIGERS."

Op grond van art. 117 van ons Wetboek van Strafrecht zijn dergelijke uitla-
tingen net betrekking tot een "bevriend staatshoofd verboden. Reeds in de
dertiger jaren werden Nederlanders die zich in duidelijke termen uitlieten
over het destijds bevriende staatshoofd Adolf Hitler veroordeeld.
En ook nu weer hanteert de overheid dit fossiele wetsartikel.
In opdracht van de Nederlandse Justitie arresteert de politie al enige jaren
mensen, die in een vergelijkbare situatie president Johnson nen moordenaar of
oorlogsmisdadiger noemen. Ook professor Delfgauw sprak van een oorlogsmisda-
diger - hij wordt niet vervolgd.
Bestaat er voor de Justitie wellicht verschil tussen een professor en een
student, een arbeider?

Wij roepen op tot een protest

TEGEN de misdadige oorlog in Vietnam

TEGEN een wetsartikel, dat ons belet een oorlogsmisdadiger een oorlogsmisda-
diger te noemen !

TEGEN de willekeurige toepassing van dit wetsartikel
Daarom: zaterdagmiddag half drie sprekershoek !

Terug