Uit "wereldgebeuren" no.3 (1939)     


 
   


DIVERSEN

De menschen, die in het leger worden ge-, en verbruikt, moeten zichzelf gratis leveren; de soldij van 25 cent per dag zullen wij maar verwaarloozen De menschen, die hun geld in den oorlog laten ge- en verbruiken, leveren dit geld allerminst gratis. Rente moeten ze hebben en het liefst zooveel mogelijk. Dit wordt vanzelfsprekend geacht. Men verdedigt het o.a. met het argument, dat zij ook rente van hun geld krijgen, als ze het op een andere wijze beleggen. Maar een soldaat die door zijn militairen dienst zijn betrekking kwijt raakt, of zijn studie moet onderbreken, soms definitief afbreken, die ook zijn gezondheid opoffert, zou op andere wijze n.l. als burger eventueel wel een behoorlijke "rente" uit zijn arbeidskracht kunnen trekken, terwijl hij het nu juist niet kan. "De mannen moeten bereid zijn zichzelf te offeren voor het vaderland", voert men allerwege aan. Waarom moet alleen leven, gezondheid, carrière en dgl. geofferd worden en waarom n i e t het geld? Waarom eischt de regeering geen stortingen à fonds perdu? Waarom moeten de soldaten na den oorlog nog belasting betalen ten behoeve van de houders der oorlogsleeningen? Men bazelt sentimenteel over oude menschen, die hun laatste spaarduitjes aan het vaderland gegeven hebben. Maar wij kunnen met evenveel recht sentimenteel praten over de jonge menschen, die hun jeugd en levenskracht geven.