TerugLuns was voor eliminatie Lumumba

Volkskrant op 02 juli '09, 00:00, bijgewerkt 31 augustus '09, 00:00
AMSTERDAM - AMSTERDAM Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns heeft in 1960 zijn zegen gegeven aan het ‘elimineren’ van de Congolese premier Patrice Lumumba, die in 1961 werd vermoord. Dit schrijft historicus Bart Stol in het Historisch Nieuwsblad.

Stol, verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht, baseert zich op archiefstukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hij vond een bericht van Luns aan de Nederlandse ambassadeur in Congo. ‘Ik ben met u van mening dat voor de situatie in Congo eliminering van Lumumba de enige afdoende oplossing zou zijn’, aldus de minister in 1960. Lumumba was dat jaar gekozen tot eerste premier van het Congo.

Oud-kolonisator België, bezorgd over Lumumba’s anti-Belgische houding, maakte plannen om hem te ‘elimineren’. Nederlandse diplomaten spraken vanaf augustus 1960 vaak met Belgische ministers. Stol: ‘Wat opvalt, is dat de Nederlanders hun gesprekspartners in België niet temperden.’Wikipedia.nl bericht daarbij:

In 1960 was Luns minister onder premier De Quay, die in de zomer van 1940 een van de oprichters van de Nederlandsche Unie was.

Terug