Geen index?
Klik hier.
 

Selektie Arnoldus F.C. de Zwart

Hij was xxx maanden 1
Hij was xxx maanden oud


23


4
5


6


Ambachtschool Haarlem6a
Ambachtschool Haarlem.

Arnold is derde van links
De werktuigen werden met riemen aangedreven.
Zie de wielen en riemen boven in het lokaal.
7
Arnold met krullen.Arnold achter bestuurstafel7a
Officiële bijeenkomst van De AJC in het Baken te Haarlem
Arnold achter de bestuurstafel (midden);
Links van hem Wim Regenboog


8
Arnold, Ane en Johan9
Arnold tijdens de mobilisatie bij de geneesk. troepen

Inleveren boterbonnen AJC9a
Inleveren van boter- en vlees bij de AJC in het Baken aan de Bakenessegracht.
Links Hendrik de Wijn leraar LTS Velsen.


10
Arnold met Martha (trouwfoto?)


11  15
12
Trouwfoto Arnold en Martha
13
Frank Hetty en Arnold


14
30 jaar AJC Haarlem  15
16

Arnold, Oma Inskj,e Opa de Zwart, en Ane.
Jubuleumfoto NS

Arnord en MArha en nicht van dominee. NewDehli16a
Arnold en Martha en nicht van Dominee. New Dehli


Temelwachters.  Puri India16b
Arnold maakte talloze foto's in India.  Puri
17


Arnold achter bureau17a
Arnold achter bureau bij de NS-wekplaats Haarlem.
In die tijd werd aan sommige werknemers
de laatse 5 jaren vóór het pensioen een
carrière gegund i.v.m.Het pensioen.18